1.Toimitustavat ja –kulut

Asiakas voi valita haluamansa toimitustavan verkkokaupassa kulloinkin tarjolla olevista toimitustavoista. Saatavilla olevat toimitustavat sekä näiden kustannukset vaihtelevat tuotteen, asiakkaan haluaman toimitusosoitteen sekä vaihtelevien ympäristötekijöiden mukaan. Toimituskulut ovat nähtävissä tilausta tehtäessä ennen tilauksen vahvistamista ja maksamista. Logistiikkapalveluntarjoajat saattavat veloittaa esimerkiksi pitkittyneestä lähetysten säilytyksestä tms. aiheutuneet kulut lähetyksen vastaanottajalta. Asiakas on velvollinen tutustumaan eri toimitustapojen lisäpalveluiden hinnastoon ennen tilauksen tekemistä. Kuokomero ei vastaa kolmansien osapuolten lisäpalveluista (kuten esimerkiksi säilytys, varastointi tms.) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 5-7 arkipäivää automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä ellei tilausta tehtäessä erikseen toisin ilmoiteta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossa ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksusuoritus on hyväksytty.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen 14 vuorokauden kuluessa ja tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ja –ehtoihin ennen käyttöönottoa.

Hyväksymällä verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot asiakas hyväksyy, että verkkokauppa lähettää asiakkaalle sähköpostia ja/tai tekstiviestejä tilaukseen liittyviä asioita koskien.

Mikäli jotakin tilattua tuotetta ei ostotilauksen yhteydessä toisin ilmoitetusta huolimatta ole saatavilla, pidättää Kuokomero oikeuden kaupan perumiseen.

2. Vaihto- ja palautusehdot

Kuluttaja-asiakkaalla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen oikeus palauttaa koko tilaus tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Käytetyt tuotteet myydään ’sellaisina kuin ne ovat’, joten tuotteissa mahdollisesti havaittavia aiemman käytön jälkiä ei voida katsoa tuotteen virheeksi.

Kuokomero myöntää myymilleen tuotteille 14 vrk omakustanteisen palautusoikeuden. Asiakaspalautukset tulee lähettää tai toimittaa tilausvahvistuksen tai toimituksen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti 14 vrk kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta perille toimitettuna osoitteeseen:

Kuokomero Oy Puijonkatu 37 70100 Kuopio

Kuluttajasuojalain mahdollistamalla tavalla tuotteelle ei myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on erityisesti asiakkaan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke, kun työn suorittaminen on ehditty aloittaa tai juuri asiakasta varten hankittavan tuotteen ostotilaus on valmistunut.

Asiakas vastaa itse palautuksista aiheutuvista kustannuksista. Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Pakettilähetyksestä saatava lähetysseurantatunnus on ainoa keino lähetyksen todistamiseen.

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan toimesta syntyneestä virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus purkaa kauppa ja vaatia rahojen palautusta. Rahojen palautus edellyttää tilinumeron ilmoittamista palautusohjeiden mukaisella tavalla. Palautettujen tuotteiden arvo hyvitetään asiakkaalle 14 vrk kuluessa palautetun tuotteen vastaanottamisesta. Hyvityksestä vähennetään palautuksen lähetyskulut, jos on käytetty Kuokomeron tarjoamaa palautuslähetystunnusta (poislukien Kuokomeron puolelta tapahtuneet virheet toimituksessa tai tuotteissa). Alkuperäiset lähetyskustannukset palautetaan vain, mikäli ostaja on saanut Tuotteen virheellisenä tai Tuote on vahingoittunut kuljetuksessa. Ota tällöin välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun. Palautettaessa tuotteita tilauksesta, jossa maksuvälineenä on käytetty lahjakorttia, palautetaan hyvitys lahjakorttina.

Tilatun tavaran noutamatta jättämistä ei katsota kaupan peruuttamiseksi. Kuokomero perii tilauksista, jotka on jätetty noutamatta tekemättä peruutus- tai palautusilmoitusta, erillisen 20€:n maksun. Kauppa katsotaan tällöin rauenneeksi ja Rekki palauttaa asiakkaalle ostosten summan vähennettynä edellä mainitulla 20€ erillisellä maksulla ellei asiakas erikseen sovi Kuokomeron kanssa lähetyksen uudelleentoimittamisesta. Noutamattoman lähetyksen aiheuttamat lisäkulut peritään asiakkaalta ennen kuin lähetys voidaan uudelleentoimittaa.

3. Tekninen toimivuus

Verkkopalvelu ja verkkokauppa on suunniteltu toimimaan viimeisimmissä selainversioissa sekä näitä edeltävissä selainversioissa, joiden osalta tuen ylläpitäminen on katsottu kohtuulliseksi.

Verkkopalvelu ja verkkokauppa eivät välttämättä kuitenkaan toimi kaikissa selaimissa, päätelaitteissa tai sovelluksissa. Verkkopalvelussa on kulloinkin listattu tuetut ja testatut selainversiot.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesta teknisestä toimimattomuudesta aiheutuvista suorista tai välillisistä haitoista.

4. Tietosuoja ja tietojen käsittely

Asiakkaiden tiedot on tallennettu verkkokaupan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Kuokomero Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin tai intressipiiriin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://kuopionkomero.fi/pages/tietosuoja. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun.

5. Selvät hintavirheet

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta ja verkkokaupassa esitetty hinta on selvästi tulkittavissa inhimillisen tai hinnoitteluvirheen seuraukseksi. Selviä hintavirheitä voivat olla muun muassa seuraavat esimerkit näihin kuitenkaan rajoittumatta:

jos tuotteen hinta on 0,00 euroa tai ei hintaa ei ole esitetty ollenkaan jos tuotteen normaali tai käypä markkinahinta on monin- tai useampikertainen verkkokaupassa esitettyyn hintaan verrattuna Edellä mainituissa tapauksissa hinnan katsotaan olevan niin selkeästi oikeasta, tarkoitetusta hinnasta poikkeava, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän esitetyn hinnoittelun virheellisyys.

6. Immateriaalioikeudet

Verkkokauppa, verkkopalvelu ja näiden sisältö ovat Kuokomero Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Kaikki edellisiin liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domainnimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

7. Reklamaatiot ja ongelma- ja riitatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilausta, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa vaihto- ja palautusehdoissa osoitetulle taholle. Jos paketti on vioittunut kuljetuksen aikana, on virheestä tehtävä välittömästi reklamaatio kuljetusyritykselle.

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeenä osoitteeseen Kuokomero Oy, Puijonkatu 37, 70100 Kuopio. Verkkopalvelussa on lisäksi mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi Suomessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Lisätietoja menettelyvaihtoehdoista ja soveltuvasta riidanratkaisuelimestä saa osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Asiakas voi myös nostaa riitaisuuksia koskevan kanteen palveluntarjoajaa vastaan palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajan osoite kaikkia riita-asioita koskevassa kirjeenvaihdossa on [email protected]

Kaikissa tätä sopimusta koskevissa riitatapauksissa noudatetaan Suomen lakia.

8. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, luonnonilmiöiden seurauksena syntyvät haitat ja viivästykset sekä häiriöt kuljetuksissa näihin kuitenkaan rajoittumatta. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi kuukautta, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

9. Etukoodit ja tarjoukset

Kuokomero voi julkaista ajoittain erilaisia etuja ja tarjouksia. Tällaiset edut ovat joko toistaiseksi voimassa olevia tai niiden kesto on erikseen ilmoitettu. Kuokomero pidättää yksipuolisen oikeuden kaikkiin etuihin ja tarjouksiin liittyviin muutoksiin sisältäen mm. etujen ehdot, sisällöt ja keston näihin kuitenkaan rajoittumatta. Pääsääntöisesti useita etuja ja tarjouksia ei voi yhdistää toisiinsa ellei tätä ole Kuokomeron toimesta erikseen sallittu.

10. Oikeus muutoksiin

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkopalveluun ja verkkokauppaan.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka asiakas hyväksyy tilauksen vahvistamisen yhteydessä ja joiden ajantasainen versio on aina lisäksi luettavissa verkkokaupan sivuilla.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Kuokomero Oy, 2920803-2

Merja Tuppurainen

Ryönänlahti 98, 71150 Vartiala

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä asiakaspalvelustamme: [email protected]

Henkilötietojen kerääminen

Seuraavat tiedot ovat pakollisia ostoksen yhteydessä (pakolliset kentät):

- sähköpostiosoite - salasana - etunimi - sukunimi - osoitetiedot

Jos et ole rekisteröitynyt asiakas ja yhteystietosi ei ole meillä tiedossa, laskutus- ja toimitusosoitteet on annettava vasta tilauksen tekemisen yhteydessä. Tarvitsemme tilauksia varten oikeat nimi- ja osoitetiedot sekä numerot. Tarvitsemme sähköpostiosoitteen, jotta voimme lähettää tilauksen saapumisen jälkeen ja tilauksen lähettämisen jälkeen vahvistuksen, sekä yleisesti asiakkaan kanssa viestimiseen

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään seuraaviin toimenpiteisiin ja tarkoituksiin:

- Asiakkuuden ylläpitämiseen - Tilausten toimituksiin, käsittelyyn ja arkistointiin - Asiakaskokemuksen parantamiseen - Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin - Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen - Väärinkäytösten estämiseen - Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen Tietoja käsitellään asiakkaan ja KuoKomeron väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Henkilötietojen osalta toteutetaan ja ylläpidetään asianmukaisia operatiivisia, hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta, luvattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, paljastumiselta tai pääsyltä siten, että kaikki henkilötietojen käsittely on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista. Teknisten suojatoimenpiteiden on sisällettävä ajan tasalla oleva virustorjunta niille tiedostoille, jotka sisältävät henkilötietoja, ja näiden tiedostojen varmuuskopioille. Henkilötiedoista pidetään ajantasaista kirjaa kaikesta tämän selosteen mukaisesta henkilötietojen käsittelystä ja rajoittaa henkilötietoihin pääsyn vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on riittävät valtuudet ja koulutus sekä selkeästi määritelty tarve tietää henkilötietoja, ja jotka ovat sidottuja asianmukaisiin salassapitoehtoihin, ja jotka käsittelevät henkilötietoja asiakkaan ohjeiden mukaisesti, ellei pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Kuokomeron omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin, kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai muokata Kuokomeron järjestelmistä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

- Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei - Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen - Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme - Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen muokkausta tai poistamista. Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme m[email protected] . Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Kuokomeron järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla [email protected]

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Kuokomero on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Voit hallita markkinointiviestejä omilta sivuiltasi. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Kuokomeroa poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme [email protected]

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonyymia.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: - Analytiikka- ja tilastointikumppaneille - Tuotesuositus- ja personointikumppaneille - Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen - SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu - Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen tai perille asti - Maksunvälittäjälle maksukortilla tai verkkopankilla maksaessa - Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun - Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Klarna- lasku - Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Kolmannet osapuolet saavat käyttää luovutettuja tietoja pelkästään tehtäviensä suorittamiseen. Kuokomero huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.